top of page
הזמנה סופי (1).jpg

התערוכה התקיימה בארבע גלריות בעמק

שעות פתיחה:

בית חנקין בכפר יהושע

שישי שבת 11:00-13:00

או בתיאום:  054-7474510, 052-6286290

גלריה מירווח הרדוף

שישי ושבת 11:00-13:00 

או בתיאום: 058-7696865

מבואת אולם המופעים ביפעת

ימי א, ג, ה 09:00-13:00

לקבוצות בתיאום מראש: 04-6520172

גלריה אורייתא הושעיה

בתיאום מראש: 052-2618070

געילת התערוכה 28.11.2020

 

bottom of page