אלי שמיר-אבא - דיוקן אחרון-2011-שמן על ב
אלי שמיר-אבא - דיוקן אחרון-2011-שמן על ב

אלי שמיר-מעשבים בכותנה- סקיצה- 1980 - גר
אלי שמיר-מעשבים בכותנה- סקיצה- 1980 - גר

אלי שמיר - דיתה_בן_עקיבא_2001_שמן על בד
אלי שמיר - דיתה_בן_עקיבא_2001_שמן על בד

אלי שמיר-אבא - דיוקן אחרון-2011-שמן על ב
אלי שמיר-אבא - דיוקן אחרון-2011-שמן על ב

1/7

פסטורלה - אלי שמיר

מצייר את כפר יהושע ואנשיו

אוצרות :

אורנה אתקין רביב,אילת הרצוולף, נטע הבר

ינואר-מרץ 2021