זוהר גוטסמן, ללא כותרת, 2021
זוהר גוטסמן, ללא כותרת, 2021

לירון אוחיון, עורב לבן, 2021
לירון אוחיון, עורב לבן, 2021

רותי רביב, ללא כותרת, 2021
רותי רביב, ללא כותרת, 2021

זוהר גוטסמן, ללא כותרת, 2021
זוהר גוטסמן, ללא כותרת, 2021

1/15

"כמו אירופה"
פיסול חוצות בשדרה ההיסטורית בכפר יהושע
בהשתתפות: איתי בר יוסף, נועה תבורי, רענן חרל"פ, עתר גבע, זוהר גוטסמן, נובויה ימגוצ'י, רותי רביב, לירון אוחיון, רעי רביב
אוצרות : אילת הרצוולף, נטע הבר
מאי-יולי 2021