top of page

מחוץ לזמן

צילומים מונומנטליים על קירות מבנים במרכז הישוב. לזמן קצוב מרכז הישוב הופך למעין גלריה, והבניינים הישנים והמוכרים מוארים באור חדש. בשונה מגלריה לאמנות, התערוכה מושפעת מהשתנות האור, מתנאי מזג האויר ומפעילות החיים במקום.

בהשתתפות: טל שוחט, גיל שחם, גלעד בן שץ, פסי גירש, מיכל בראור

אוצרות והפקה: נטע הבר, אילת הרצוולף, אורנה אתקין רביב

ינואר 2022

bottom of page