top of page

עגלה מלאה

התערוכה הוצגה בגלריה לאמנות ובמוזיאון הטבע והמורשת בבית חנקין בכפר יהושע ובתחנת הרכבת ההיסטורית בכפר יהושע.

משתתפים:
בגלריה לאמנות בבית חנקין: יאיר גרבוז, אלי שמיר

במוזיאון הטבע בבית חנקין: נועה תבורי ודורית פיגוביץ גודארד

בתחנת הרכבת ההיסטורית בכפר יהושע: בועז ארד, זוהר גוטסמן, עידית לבבי גבאי, מרב שין בן אלון

אוצרות: אילת הרצוולף בידץ, נטע הבר

מאי-ספטמבר 2017

bottom of page