top of page

"עגלה מלאה" 

 26.5.2017 -  14.9.2017

התערוכה הוצגה בגלריה לאמנות ובמוזיאון הטבע והמורשת בבית חנקין בכפר יהושע ובתחנת הרכבת ההיסטורית בכפר יהושע.

משתתפים: 

בגלריה לאמנות בבית חנקין:  יאיר גרבוז, אלי שמיר

במוזיאון הטבע בבית חנקין:  נועה תבורי ודורית פיגוביץ גודארד

בתחנת הרכבת ההיסטורית בכפר יהושע: בועז ארד, זוהר גוטסמן, עידית לבבי גבאי, מרב שין בן אלון

אוצרות: אילת הרצוולף בידץ, נטע הבר 

יציקה קרמית - 2015-  - venus in charge  - נועה תבורי
זוהר גוטסמן - ללא כותרת - 2013 - הדפסה דיגיטלית על נייר ארכיבי
יאיר גרבוז - ללא שם - 2009 - טכניקה מעורבת על דיקט
דורית פיגוביץ גודארד - סוג של פייטה  1 - 2017 - עץ, יציקת גבס, מטבעות וקונכייה
אלי שמיר, מראם, רוזאן ודוניה מציירות את תל מגידו - 2017 - שמן על בד
בועז ארד - נמרוד- 2008- מדיה מעורבת- בועז ארד
bottom of page