top of page
מתבן 1_ 4 קטן
מתבן 1_ 4 קטן

press to zoom
אברהם אילת 1
אברהם אילת 1

press to zoom
אפרת נתן_ דגל לעת ערב_ 2005 _מאוסף עודד
אפרת נתן_ דגל לעת ערב_ 2005 _מאוסף עודד

press to zoom
מתבן 1_ 4 קטן
מתבן 1_ 4 קטן

press to zoom
1/12

תאריך פתיחה: יום שישי 11.5.18

:האמנים המציגים

אברהם אילת  /  אלי שמיר /  אפרת נתן

עידית לבבי גבאי  - מציגה  פרויקט אמנות שיתופי – מתבן 1
                                עם 72  אמנים ואמניות מהעמק ומרחבי

הארץ

אוצרות: נטע הבר ועידית לבבי גבאי

הפקה: נטע הבר

עיצוב גרפי: אילת הרצוולף

:על התערוכה

התערוכה עוסקת בחזונות, בחזיונות, ובנראטיבים הקשורים בעבודת השדה, לנוכח תפיסות העבר ומציאות ימינו אלה. בתערוכה מציגים ארבעה אמנים, שבביוגרפיה ובגוף העבודה שלהם קיימת זיקה לתרבות החקלאית. האמנים מציגים נקודות מבט שונות על עבודת השדה ברצף הזמנים המשתנים.

התערוכה הופקה במסגרת פסטיבל חלב ודבש בעמק יזרעאל. 

bottom of page