top of page

תאריך פתיחה: יום שישי 11.5.18

:האמנים המציגים

אברהם אילת  /  אלי שמיר /  אפרת נתן

עידית לבבי גבאי  - מציגה  פרויקט אמנות שיתופי – מתבן 1
                                עם 72  אמנים ואמניות מהעמק ומרחבי

הארץ

אוצרות: נטע הבר ועידית לבבי גבאי

הפקה: נטע הבר

עיצוב גרפי: אילת הרצוולף

:על התערוכה

התערוכה עוסקת בחזונות, בחזיונות, ובנראטיבים הקשורים בעבודת השדה, לנוכח תפיסות העבר ומציאות ימינו אלה. בתערוכה מציגים ארבעה אמנים, שבביוגרפיה ובגוף העבודה שלהם קיימת זיקה לתרבות החקלאית. האמנים מציגים נקודות מבט שונות על עבודת השדה ברצף הזמנים המשתנים.

התערוכה הופקה במסגרת פסטיבל חלב ודבש בעמק יזרעאל. 

bottom of page