קו חיפוש מבט כללי 17
קו חיפוש מבט כללי 17

קו חיפוש מבט כללי סיגלית לנדאו ועופר ללו
קו חיפוש מבט כללי סיגלית לנדאו ועופר ללו

יעקוב דורצ'ין-ללא כותרת- 1991-טוש על ניי
יעקוב דורצ'ין-ללא כותרת- 1991-טוש על ניי

קו חיפוש מבט כללי 17
קו חיפוש מבט כללי 17

1/22

קו חיפוש

אוצרות: נטע הבר, אילת הרצוולף, אורנה אתקין רביב

משתתפים:  סיגלית לנדאו, אלי שמיר, עופר ללוש, יעקב דורצ'ין​

 

פתיחת התערוכה:  13.12.2019

נעילת התערוכה: 15.02.2020