top of page

משרדים 1- אשכול תערוכות
במשרדים הנטושים בכפר יהושע (מעל הצרכניה)

מציגים בתערוכות

בסך הכל עוד יונק  מיכל בראור

שולחן/4  עדי ויצמן, דורית פיגוביץ גודאר, נועה תבורי

,חלקה א'  איתי בר יוסף וגל דהן, אורית ישי, מעיין שחר

אלי שמיר, מיכל שכנאי יעקובי, רעי רביב, מירית כהן כספי

חלקה ב'  ענבל הופמן, זוהר גוטסמן, אלי שמיר, רינה
בובראוגלו, מירב רהט, ניב גפני, אמיר תומשוב

אוצרות והפקה: אילת הרצוולף, אורנה אתקין רביב, נטע הבר

bottom of page