top of page

זבת חלב

התערוכה מציעה קריאה מחודשת בהבטחה המקראית לארץ זבת חלב ודבש. דימויים של הארץ המובטחת ושל תנובתה משמשים כפריזמה להתבוננות ביקורתית בסוגיות אקולוגיות, תרבותיות, חברתיות ופוליטיות.

בהשתתפות: אורי גרשט, אילת כרמי ומירב הימן, אלי שמיר, אמירה זיאן, אפרת נתן, ארז אהרון, דורון סולומונס, הדר גד, הילה עמרם, זאב רבן, מיכאל חלאק, נתן פרניק, עדי נס, ערן רשף, רעי רביב, רפי יריב, שלום זיגפריד סבא

אוצרות: אורנה אתקין רביב, אילת הרצוולף, נטע הבר

אוגוסט 2019

bottom of page