top of page

ארכיון תערוכות

הקול והטקסט

דצמבר 2023-אפריל 2024

משרדים 1 - מקבץ תערוכות

דצמבר 2022

בית-חנקין – יומן עבודה

מאי 2021

נשים יוצרות מציאות עמק יזרעאל

אוגוסט 2020

קו חיפוש

נובמבר 2019 - פברואר 2020

מעשייה מקומית

מרץ-מאי 2019

D.O.A

מרץ-אפריל 2018

תשרי

אוקטובר 2017

הו שומר

נובמבר 2016 - פברואר 2017

דונם 2

ספטמבר 2023

מחוץ לזמן

ינואר 2022

כמו אירופה

מאי-יולי 2021

ארץ לא ארץ

אוגוסט 2020

כאן בונים

ספטמבר-נובמבר 2019

EX VIVO

נובמבר 2019

עמק תפארת

יולי-נובמבר 2018

עגלה מלאה

מאי-ספטמבר 2017

מרכז ההסברה

מרץ 2016

זמן אמת - מקבץ תערוכות

מאי-ספטמבר 2023

דונם 1

אוקטובר 2021

פסטורלה

ינואר-מרץ 2021

ארוחת חג

מרץ-יוני 2020

זבת חלב

אוגוסט 2019

פיל בחדר

מרץ-אפריל 2018

גדיש

מאי 2018

חופן חומר

מרץ-מאי 2017

bottom of page