top of page

D.O.A

"המיצב "חדר הצייד" של האמנית דינה שנהב, מפוסל מספוג מזרונים. (המיצב הוצג במיאמי בשנת 2015). המיצב עוסק ביחסים הטעונים בין האדם לטבע. "חדר הצייד משול לזירת רצח אפופת מתח, אלימות, מסתורין ותחושת מוות.

תערוכת יחיד: דינה שנהב

אוצרות: אילת הרצוולף בידץ, נטע הבר

מרץ-אפריל 2018

bottom of page