top of page

תערוכות מציגות

התערוכה נמצאת בהקמה.

פרטים נוספים בקרוב.

על הוראת ציור - מפגש עם אלי שמיר

תערוכת צילום על קירות מבנים
במרכז כפר יהושע ובאתר הרכבת ההיסטורי בכפר יהושע

מחוץ לזמן

משתתפים: טל שוחט, מיכל בראור, פסי גירש, גיל שחם, גלעד בן שץ
אוצרות: אורנה אתקין רביב, אילת הרצוולף, נטע הבר

בית חנקין יוצא החוצה

פתוח לקהל בכל ימות השבוע

תצוגת הקבע

טבע, ידיעת הארץ ומורשת

התצוגה סגורה לרגל שיפוצים

bottom of page