top of page

תערוכות מציגות

מקבץ תערוכות המציעות נקודת מבט שונה אל הזמן בו אנחנו נמצאים: ״מרחבי זמן״, ״מרחבי פעולה״ ו״שושן צחור״.

משתתפים: סעיד אבן שקרה, דרור אוסלנדר, נוגה יודקוביק-עציוני, מרין כהן, גיא לוי, אמירה לב, סימה מאיר, דניאל פלדהקר, שרית קרופקה וינגרטן ומירב רהט.

אוצרות: נטע הבר ומירב רהט

לקטלוג התערוכה

"מה נשתנה?"

מקבץ תערוכות

ניתן להזמין הדרכות לקבוצות ולחשיפה ליצירה בשיתוף AI בתערוכה

התערוכה מוצגת בקומת המשרדים הישנים בכפר יהושע, הגישה במדרגות ללא מעלית, עמכם הסליחה.

תערוכת צילום על קירות מבנים
במרכז כפר יהושע ובאתר הרכבת ההיסטורי בכפר יהושע

מחוץ לזמן

משתתפים: טל שוחט, מיכל בראור, פסי גירש, גיל שחם, גלעד בן שץ
אוצרות: אורנה אתקין רביב, אילת הרצוולף, נטע הבר

בית חנקין יוצא החוצה

פתוח לקהל בכל ימות השבוע

תצוגת הקבע

טבע, ידיעת הארץ ומורשת

התצוגה סגורה לרגל שיפוצים

bottom of page