top of page

משרדים 1 - מקבץ תערוכות

אשכול תערוכות במשרדים הנטושים של כפר יהושע. כל אמן קיבל משרד שננטש מעובדיו והציב בו מיצב, ציור או צילום בהתאמה ובהתייחסות לחלל שבחר. העבודות שונות מאוד זו מזו בחומר ובטכניקה, חוברות יחד לסיפור על ארציות ועל רוח, על עולם של מעלה ועולם של מטה.
התערוכה נאצרה לכבודם של דור הולך ונעלם ואתוס שנשחק.

בהשתתפות:
בסך הכול עוד יונק - מיכל בראור
שולחן4/ - עדי ויצמן, דורית פיגוביץ גודארד, נועה תבורי, דידי
חלקה א‘ - איתי בר יוסף וגל דהן, אורית ישי, מעיין שחר, אלי שמיר,
מיכל שכנאי יעקובי, רעי רביב, מירית כהן כספי
חלקה ב‘ - ענבל הופמן, זוהר גוטסמן, אלי שמיר, רינה בובראוגלו,
מירב רהט, ניב גפני, אמיר תומשוב

אוצרות ומפיקות: אורנה אתקין רביב, נטע הבר ואילת הרצוולף

דצמבר 2022

bottom of page