top of page

תשרי

התערוכה מפנה מבט נוסטלגי אל העבר, ובמקביל מעלה מחשבות על אודות תהליכי ההשתנות של תפיסת המסורת וחגי ישראל. אל תוך הקישוטיות האופיינית של החגים, נשלבו יחד סמלים מסורתיים, איקונוגרפיה ציונית, ודימויים מהעולם הדיגיטלי. התערוכה מציעה נקודות מבט שונות של אמנים ומעצבים, המתייחסים להיבטים של המסורת היהודית המשתנה בארץ, ובכך לוקחת חלק בדיון באשר למקומה ומשמעותה של התרבות החילונית היום.

בהשתתפות: דב אברמסון, בועז ארד, נטע הבר, סימה מאיר, נעה רז מלמד, שלום סבא, קרן ענבי, תמר רגב

אוצרות: אורנה אתקין רביב, נטע הבר

אוקטובר 2017

bottom of page