top of page

מעשייה מקומית

בשפה הייחודית לה, בראה מורג מרחב דמיוני, חסר מקום וזמן ספציפי, הנראה כאתר פולחני עתיק, או כמעבדת ניסויים פנטסטית של אלכימאי. יצורי הכלאיים, המוצגים על הקיר המרכזי כהמשך למבנה התלוי ממעל, עשויים מחלקי רדי מייד, שרידי כלים ששימשו לחקלאות, כלי מעבדה, שברי שלדים או פריטים אישיים ומבנה השקים, שחוברו יחד למעשייה מקומיות שגיבוריה נעדרים ממנה

תערוכת יחיד: דבורה מורג

אוצרות: נטע הבר ואילת הרצוולף

מרץ-מאי 2019

bottom of page