top of page

כאן בונים

אמני התערוכה מתייחסים למושג הבנייה בגישה אישית, פילוסופית, אסתטית ופוליטית, החל מן האוהלים והפחונים מימי ״אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה״, ועד ימינו אלה המאופיינים בבנייה מאסיבית ופרועה. העבודות יוצרות תמונה רבת ממדים של תקופה, במהלכה הבית הפך למגדל, הבניין לנדל״ן והנוף לחומות עם שלטי אזהרה: "סכנה! כאן בונים, הכניסה לזרים אסורה". עוד בתערוכה, שני מייצבים תלויי מקום, האחד בגלריה לאמנות והשני פולש בבוטות לתוך התצוגה במוזיאון הטבע הסמוך

משתתפים: איתי בר יוסף, אמיר תומשוב, יוסי וסיד, לירון אוחיון, משה קופפרמן, נטע הבר ושי שילה, ניצן סט, נפתלי בזם, רות שלוס, רענן חרל״פ

אוצרות: אורנה אתקין רביב, אילת הרצוולף, נטע הבר

ספטמבר-נובמבר 2019

bottom of page