top of page

זמן אמת - מקבץ תערוכות

ציירים מגיבים למציאות בזמן אמת - בעקבות ניסיונות למהפכה משפטית בארץ ותנועת המחאה שקמה נגדה. התערוכה נהגתה ונוצרה מתוך תחושת דחיפות וצורך להגיב לאירועים המטלטלים העוברים על החברה הישראלית בימים אלה, תקופה סוערת ומורכבת, של סכסוך, פילוג, ואלימות, שלצידם התעוררות ופעולה יצירתית רבה ומשמעותית.

משתתפים: כרים אבו שקרה, פואד אגבריה, עתר גבע, שירה גפשטיין מושקוביץ, רותי הלביץ כהן, מיכל ויטליס, עמית קבסה, עידית לבבי גבאי, סימה לוין, רחל נמש, רגד סואעד, אורי קלוס, רעי רביב,  Erezoo- Zivnik, אלי שמיר 

אוצרות: אילת הרצוולף, נטע הבר, אורנה אתקין רביב

מאי-ספטמבר 2023

bottom of page