top of page

גדיש

התערוכה עוסקת בחזונות, בחזיונות, ובנראטיבים הקשורים בעבודת השדה, לנוכח תפיסות העבר ומציאות ימינו אלה. בתערוכה מציגים ארבעה אמנים, שבביוגרפיה ובגוף העבודה שלהם קיימת זיקה לתרבות החקלאית. האמנים מציגים נקודות מבט שונות על עבודת השדה ברצף הזמנים המשתנים.
התערוכה הופקה במסגרת פסטיבל חלב ודבש בעמק יזרעאל.
עידית לבבי גבאי מציגה על קיר מרכזי בתערוכה מיצב אמנות שיתופי - מתבן 1 - אותו הגתה, יזמה והתאימה במיוחד לגלריה בבית חנקין. הפרויקט הייחודי ורב המשתתפים, שייחשף לראשונה בפתיחת התערוכה, בוצע בשיתוף של 72 אמנים ואמניות מהעמק ומרחבי הארץ, ומורכב מציורים של חבילות קש שבהן 'הטמינו' השותפים את מאווייהם ותגובותיהם.

משתתפים: אברהם אילת, אלי שמיר, אפרת נתן, עידית לבבי גבאי מציגה פרויקט אמנות שיתופי, ׳מתבן 1׳, עם 72 אמנים ואמניות מהעמק ומרחבי הארץ

אוצרות: נטע הבר ועידית לבבי גבאי

מאי 2018

bottom of page