top of page

גדיש

התערוכה עוסקת בחזונות, בחזיונות, ובנראטיבים הקשורים בעבודת השדה, לנוכח תפיסות העבר ומציאות ימינו אלה.

משתתפים: אברהם אילת, אלי שמיר, אפרת נתן, עידית לבבי גבאי מציגה פרויקט אמנות שיתופי, ׳מתבן 1׳, עם 72 אמנים ואמניות מהעמק ומרחבי הארץ

אוצרות: נטע הבר ועידית לבבי גבאי

מאי 2018

bottom of page