top of page

פיל בחדר

תערוכת אומנות קבוצתית. בתערוכה מוצג מארג של ייצוגי בעלי חיים המשמשים כביטוי אלגורי, רגשי או ביקורתי, ומעלים שאלות הנוגעות במציאות העכשווית. דימויי בעלי החיים מאפשרים להרחיק את המבט, ולהאיר היבטים סמויים של המציאות, שהשיח הישיר מתקשה לעתים לעסוק בו.

משתתפים: אורי גרשט, אשראף פואח'רי, גדעון לוין, דבורה מורג, דורית פיגוביץ גודארד, הילה עמרם, יובל שאול, לירון אוחיון, מורן קליגר, נעמה אופנהיים, ערן ענבר, סמאח, שחאדה, פסי גירש

אוצרות: אילת הרצוולף בידץ, נטע הבר

מרץ-אפריל 2018

bottom of page