top of page

מרכז ההסברה

התערוכה מרכז ההסברה התפתחה במקביל לפעולת השימור והפיתוח של בית חנקין. במהלך שנה ערך תומר ספיר מחקר אישי, א-מדעי, התר אחר האבולוציה של המקום. המיצב נבנה והתפתח בתהליך איטי ומתמשך, וצמח באופן אורגאני מתוך המקום ומאוספיו, כתהליך של פרימה והצבה מחדש. בהצבה הדחוסה והשכבתית מוטמעים פריטים שונים שאסף ספיר מהסביבה, עבודות קודמות שלו, וכאלו שנוצרו עבור התערוכה. במאוזוליאום המורכב שהציב ספיר, מתפורר הזיכרון הקולקטיבי ועולה תחושת בדידות וזרות, תחושת כישלון תרבותי וחברתי.

תערוכת יחיד: תומר ספיר

אוצרות: נטע הבר

מרץ 2016

bottom of page