top of page

ארוחת חג

בתודעה הישראלית, המשפחתית והאישית צרובים זיכרונות שמחים וכואבים הקשורים בהתכנסות סביב השולחן. בתערוכה מוצגות יצירות של אומנים ישראלים עכשוויים העוסקות בהתכנסות סביב שולחן האוכל. במבט, לעיתים הומוריסטי ולעיתים כואב, האמנים מתייחסים לשינויים תרבותיים ולסוגיות משפחתיות, חברתיות ופוליטיות עכשוויות.

משתתפים: אמירה זיאן, גליה גור זאב, דבורה מורג, מיכאל ליאני, מירב הימן, עדי נס ופרויקט צילום עם משפחות מכפר יהושע

אוצרות: אורנה אתקין רביב, נטע הבר

מרץ-יוני 2020

bottom of page